Tổ Xã hội

Hoàng Thị Tố Yên
Hồ Đức Hạnh
Phạm Đình Thi
Phạm Văn Phong
Đặng Đình Hùng
Lê Thị Vân Anh
Trần Thị Kim Thành
Lê Thị Ngọc
Lê Thị Mai
Lưu Thị Thanh Bình
Nguyễn Thị Vân
Bùi Thị Thu Hiền
Trần Thị Tố Hải
Nguyễn Thị Thu Hương