TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: HỒ ĐỨC HẠNH

Ngày sinh: 8/8/1976

Quê quán: Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa

Địa chỉ: Khối 15, Phường Trung Đô, TP Vinh

Điện thoại:  0982.921.926                                   

Email: hoduchanhdhv@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 1999                   

Chuyên ngành:  Thể dục

Về trường công tác năm: 2001

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Giáo viên