TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: HOÀNG THỊ TỐ YÊN

Ngày sinh: 22/07/1973 

Quê quán: Thuần Lộc, Hậu Lộc, Thanh hóa

Địa chỉ: SN 15, Ngõ 1, Đường Lương Thế Vinh, Khối 14, P. Trường Thi, TP. Vinh

Điện thoại: 0983822774                            

Email: hoangtoyen7565@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 1994                   

Chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử

Về trường công tác năm: 1998

Học vị: Thạc Sỹ

Chức danh: Giáo viên

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD