TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC

Ngày sinh: 05/04/1983

Quê quán: Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

Tốt nghiệp đại học năm:          2005          

Chuyên ngành:  SP Lịch sử

Về trường công tác năm: 2007

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên

Địa chỉ: Khối 6, Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0912.702.272                                   

Email: lengoc3505@gmail.com