TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN


THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: BÙI THỊ THU HIỀN

Ngày sinh: 20/1/1978

Quê quán: Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số nhà 28 đường Lê Doãn Nhã, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0986011578                                      

Email: hienthi1978@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2000          

Chuyên ngành: GDTC

Về trường công tác năm: 2002

Chức danh: Giáo viên