TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: LƯU THỊ THANH BÌNH

Ngày sinh: 01-03-1977

Quê quán: Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: SN: 53, Đường Nguyễn Kiệm, Khối 8, Phường Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0984214626                                               

Email: luubinhtl@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 1999                   

Chuyên ngành: Cử nhân Chính Trị

Về trường công tác năm: 01- 04 - 2015

Chức danh: Giáo viên