TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: PHẠM ĐÌNH THI

Ngày sinh: 12/12/1977

Quê quán: Hương Khê, Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số nhà 28, đường Lê Doãn Nhã, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:  0982.975.310                         

Email: phamdinhthidhv@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2000         

Chuyên ngành: GDTC - GDQP

Về trường công tác năm: 2008

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Giáo viên