TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: TRẦN THỊ KIM THÀNH

Ngày sinh: 11/6/1976

Quê quán: Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

Tốt nghiệp đại học năm: 1998         

Chuyên ngành: Lịch sử

Về trường công tác năm: 3/ 2007

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên.

Địa chỉ: Số 15A, Đường Phạm Kinh Vĩ , Khối 6, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0914896888                  

Email: tranthikimthanhtc@gmail.com