Thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-CĐ ngày 14/3/2017 của Công đoàn trường Đại học Vinh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngày 27 tháng 4 năm 2017, Công đoàn Trường THPT Chuyên đã tổ chức Đại hội nhằm báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn giai đoạn 2015 - 2017 và đề ra chương trình hoạt động công đoàn giai đoạn 2017 – 2022.

        Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện các chương trình công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017. Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức CĐ trường trong những năm tới; động viên cán bộ, giáo viên, đoàn viên phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, của dân tộc và của nhà giáo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; bầu ra BCH CĐBP Trường THPT Chuyên nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII.


Đồng chí Nguyễn Nhân Ái - Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Trường THPT Chuyên
Đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn


TS. Nguyễn Văn Thuận - UV Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến tại Đại hội

        TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

       Từ năm 2013 đến nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động của Trường THPT Chuyên tương ổn định về số lượng và nâng dần về chất lượng.

Về cơ cấu và chất lượng đội ngũ: Tính đến cuối năm học 2016 – 2017, Trường có 67 cán bộ,  giáo viên, CNV.           

Chất lượng đội ngũ CBGV, NV được nâng lên cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức chính trị, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt, tận tụy với nghề, cần cù chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đại đa số GV có năng lực, đã tiếp cận được phương pháp dạy học mới, có khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục một cách hiệu quả.

Về lao động và việc làm, đời sống: Nhìn chung, CB-GV-CNV trong nhà trường cơ bản ổn định việc làm, các chế độ chính sách, phụ cấp,  BHXH, BHYT và các chính sách địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống CB-GV-CNV trong nhà trường ngày càng được cải thiện. Đại bộ phận CB-GV-CNV yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị các năm học qua.


TS. Phạm Xuân Chung, UV Ban Chấp hành Công đoàn - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân Trường Đại học Vinh
phát biểu chỉ đạo Đại hội


Cấp ủy, Ban Giám hiệu chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Chuyên nhiệm kỳ 2013 - 2017:
Đ/c Nguyễn Nhân Ái, đ/c Lê Thị Vân Anh, đ/c Trần Hữu Nghinh

         KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

         Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, lãnh đạo Trường và Công đoàn cơ sở Trường Đại học Vinh, trong giai đoạn 2013 - 2017, Công đoàn bộ phận Trường THPT Chuyên đã thực hiện được những kết quả như sau:

         1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động

        Trong vai trò giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGVNV, CĐBP cùng Ban TTND đã tiến hành các đợt kiểm tra, qua đó đã có những kiến nghị để đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ đối với giáo viên. 

        Công đoàn đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chế độ thai sản, BHXH, BHYT và BHTT thực hiện đầy đủ. Đối với các nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn, CĐBP có quy chế hỗ trợ về tinh thần và vật chất.

        Công đoàn trường đã góp ý xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quỹ phúc lợi tập thể của Nhà trường; công đoàn đã làm tốt công tác trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, hiếu hỉ, hoạt động tương thân, tương ái giúp đỡ giáo viên và người lao động ổn định cuộc sống.

        Công đoàn còn tổ chức cho giáo viên và nhân viên trong nhà trường đi tham quan, du lịch vào dịp nghỉ hè.

        Công đoàn đã tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

         Công tác chăm lo đời sống tinh thần bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức sôi nổi và có hiệu quả. Hằng năm, vào các dịp lễ lớn của đất nước hay vào các ngày khai giảng, tổng kết năm học, ngày Tết Trung thu CĐ phối hợp cùng nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức các chương trình văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa nhà giáo. Công đoàn trường đã tham trong hội thi Tiếng hát công chức Trường Đại học Vinh do Công đoàn cơ sở trường Đại học Vinh tổ chức.

        Công đoàn đã tham gia bồi dưỡng, sắp xếp, đánh giá cán bộ nhằm nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Phản ánh kịp thời với công đoàn cấp trên và các cơ quan chức năng những vấn đề bất cập, những tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo và người lao động để tìm các giải pháp giải quyết.

        Các hoạt động của công đoàn đã góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, môi trường sư phạm tại đơn vị ngày càng tốt hơn, thân thiện và cởi mở hơn, ổn định hoạt động dạy học trong đơn vị.

        Công tác kiểm tra an toàn lao động, phong trào “Xanh sạch đẹp” trong nhà trường được thực hiện tốt.

         2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ nhà giáo và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

        Nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của CĐ trong giai đoạn mới, CĐ rất quan tâm đến công tác giáo dục và tuyên truyền, góp phần củng cố tư tưởng chính trị, chấp hành tốt luật pháp, thấm nhuần truyền thống dân tộc. Trong 5 năm qua, CĐBP phối hợp BGH, Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền về luật pháp, nghị quyết, chế độ chính sách và báo cáo truyền thống nhân các ngày kỷ niệm sự kiện lịch sử của dân tộc, của địa phương, của tổ chức đoàn thể. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung chính sau:

      - Tham gia quản lý chuyên môn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và nhân viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

        BCH công đoàn cùng BGH Trường đã hướng dẫn, chỉ đạo đội ngũ giáo viên và nhân viên của nhà trường tham gia quản lý chuyên môn từ việc xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn của mỗi người, đến thảo luận và tham gia xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn các tổ  và của cả đơn vị, đồng thời công đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện kế họach chuyên môn.

        Công đoàn động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường thường xuyên tự  học, tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các đợt thao giảng nhằm giúp các giáo viên học hỏi lẫn nhau nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

      Với sự giúp đỡ của chính quyền và công đoàn, sự nỗ lực của mỗi cá nhân, trong nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của nhà trường.

       - Tham gia thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng nội quy, quy chế Nhà trường góp phần đổi mới công tác quản lý.

       Hàng năm, vào đầu mỗi năm học, công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức, thảo luận và quyết định kế hoạch công tác, nhiệm vụ cơ bản và các mặt hoạt động của đơn vị trong năm học, kiện toàn Ban thanh tra Nhân dân. Trong các hội nghị đó, công đoàn, đội ngũ giáo viên và nhân viên đã tích cực tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trường THPT Chuyên một cách công khai, minh bạch về tài chính.

       3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước

        Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi thành viên trong nhà trường đã đăng ký thực hiện ít nhất một công việc cụ thể để tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cụ thể: Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, giúp các em tự tin trong học tập; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích lich sử, văn hóa (thông qua các buổi dã ngoại).

        Căn cứ vào nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động như:

        + Tổ chức tốt các chương trình Lễ hội chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như Lễ khai giảng năm học mới, Tổng kết năm học…

        + Vào đầu mỗi năm học, nhà trường đều phát động toàn thể CB-GV-NV đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT và truyền thông vào quản lý, giảng dạy nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

        Phong trào thi đua “Hai tốt”, tiếp tục đựơc duy trì và đẩy mạnh trong nhà trường.

       + Ngay từ đầu năm học, CĐBP đã phối hợp với BGH đã tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn về tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng trong năm học.

        + Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập và đã tiến hành xây dựng kế họach thi đua, tiêu chí thi đua và phát động phong trào thi đua “Hai tốt” trong mỗi năm học. Công đoàn cùng nhà trường tiến hành tổ chức và vận động các tập thể và cá nhân đăng ký thi đua qua họp Tổ Công đoàn, Hội nghị cán bộ công chức… CBGV tích cực đăng ký các danh hiệu thi đua.

        Phong trào thi đua “Giỏi việc Trường - Đảm việc nhà” và công tác nữ công trong Trường tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.

        Thực hiện kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, CĐ đã phối hợp các tổ chức trong nhà trường lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, xây dựng kế hoạch và điều hành cuộc vận động. CĐ đã tổ chức cho 100% CB, GV, nhân viên  thảo luận và đăng kí phấn đấu thực hiện tốt 4 nội dung cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD-ĐT, thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cuối năm học, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã tổ chức cho CB-GV-NV tổng kết đánh giá xếp loại cá nhân và đơn vị trường.

        Cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”:

        Hàng năm vào đầu mỗi năm học, CĐ đã phối hợp với BGH tổ chức Hội nghị CBCC, thông qua qui chế phối hợp, qui chế dân chủ. Để phát huy quyền làm chủ tập thể, CĐ kết hợp BGH tổ chức nghiêm túc Hội nghị CNVC hiện qui chế dân chủ trong cơ quan, nhà trường chủ trương thực hiện nghiêm túc chế độ công khai và lấy ý kiến tập thể. Việc qui hoạch đội ngũ kế thừa, qui hoạch đào tạo - nâng chuẩn giáo viên được đưa ra tập thể lấy ý kiến. Xét thi đua, cử người vào các danh hiệu thi đua cấp nhà nước cũng được công khai. Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát của mình trong mọi hoạt động của nhà trường.

        - Ngoài ra, hàng năm công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức  cho 100% CB, GV, NV thảo luận và đăng kí phấn đấu thực hiện tốt 4 nội dung cuộc vận động “ Hai không” của Bộ GD-ĐT, vận động CB-GV-NV thực hiện tốt qui chế chuyên môn trong soạn giảng, thực hiện đúng phân phối chương trình, kế hoạch giảng dạy đã thông qua Tổ chuyên môn và Lãnh đạo trường, 100% CB-GV-NV trong nhà trường đã chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các qui định của ngành, nội qui, cơ quan, qui chế chuyên môn. Đội ngũ CB-GV-NV nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không có trường hợp CB-GV-NV vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

        4. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

        - Trong nhiệm kỳ qua BCH CĐBP đã xây dựng và ban hành qui chế hoạt động của BCH CĐBP, qui chế phối hợp hoạt động giữa BGH và CĐ, qui chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, qui chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra CĐ, qui chế chi quỹ CĐ và thực hiện tốt các quy chế đã ban hành; tham gia xây dựng qui chế dân chủ, qui chế khen thưởng, qui chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng, qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và cụ thể hoá tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cá nhân góp phần thực hiện việc quản lý một cách công khai và dân chủ.

        - BCH CĐBP đã xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần và một số kế hoạch chủ điểm về thi đua, về giáo dục đạo đức học sinh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành và đã tiến hành tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

        - CĐ đẩy mạnh tuyên truyền Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ của TLĐLĐVN cho toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường, triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, xây dựng CĐBP vững mạnh. Với hoạt động toàn diện của mình, trong những năm qua, CĐ Trường THPT Chuyên được CCĐGD tặng bằng khen; có nhiều cá nhân được CĐ Trường ĐHV khen thưởng. BCHCĐBP đã tham gia đầy đủ và đúng đối tượng các lớp tập huấn nghiệp vụ, các buổi tọa đàm, Hội nghị do CĐ Trường ĐHV tổ chức.

        - Ban TTND hoạt động có nề nếp, có quy chế, kế họach hoạt động năm học và học kỳ, tháng và đã tổ chức thực hiện đúng theo quy chế. Ban TTND đã tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên hàng tháng.

        - Công đoàn đã làm tốt việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và tham gia xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu cho Chi bộ 08 đoàn viên  ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.         

          5. Công tác nữ công

        Ban Nữ công cũng đã xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động cho từng năm học, học kỳ, cùng BCH triển khai các chương trình, kế hoạch về đổi mới công tác nữ công trong tình hình mới, vận động nữ CĐV đăng ký thi đua và viết SKKN, tham gia tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành.

        Công đoàn bộ phận đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình bình đăng, ấm no, hạnh phúc" trong nữ đoàn viên; động viên chị em học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nữ cán bộ, đoàn viên đều tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no. hạnh phúc, xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa.

        Công tác bình đẳng giới, phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn được quan tâm, chú trọng. Cán bộ, đoàn viên tham gia đầy đủ hội nghị triển khai luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới.    

          6. Hoạt động đối ngoại

          Công đoàn bộ phận đã phối hợp với Lãnh đạo Trường duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, góp phần đẩy nhanh hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, đào tạo.          

          7. Công tác tài chính Công đoàn.     

         Công đoàn bộ phận đã thực hiện tốt công tác thu và chi, quản lý ngân sách Công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Trường Đại học Vinh công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động Công đoàn.

        Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tham gia quản lý giám sát việc thu chi nội bộ, phân phối quỹ phúc lợi, công tác hiếu hỷ trong đơn vị, trong trường và đoàn viên trong đơn vị trong các dịp nghỉ lễ, tết.

        ĐÁNH GIÁ CHUNG

        1. Những kết quả chính đã đạt được.

Trong giai đoạn 2013 - 2017, tập thể Công đoàn bộ phận Trường THPT Chuyên đã được Công đoàn Trường tặng bằng khen, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen nhiều đồng chí đoàn viên được Công đoàn Trường tặng Giấy khen.

        2. Những tồn tại, khuyết điểm

       - Hoạt động của công đoàn còn mang tính hình thức, nặng về phong trào. Các đ/c trong ban chấp hành công đoàn còn thiếu kỹ năng hoạt động và kinh nghiệm công tác công đoàn còn hạn chế.

        - Vai trò của công đoàn còn mờ nhạt trong việc giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách cho công đoàn viên.

        - Một số đoàn viên còn chưa có ý thức tham gia vào các sinh hoạt tập thể của nhà trường.

        - Một số hoạt động, đặc biệt là hoạt động giao lưu, tham quan còn bị động về thời gian, không thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

         3. Biện pháp khắc phục

         Qua nhiệm kỳ 2013 - 2017, CĐBP đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

         Thứ Nhất, nắm chắc quan điểm, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các văn bản của CĐ cấp trên, đặc biệt là CĐ Trường Đại học Vinh, Nghị quyết của Chi ủy, phương hướng nhiệm vụ năm học, kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của đơn vị là yếu tố cơ bản để đạt được kết quả.

        Thứ Hai, luôn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa CĐ với lãnh đạo nhà trường, luôn có sự đoàn kết và thống nhất cao trong tập thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đồng thời với lòng yêu nghề, tận tụy với nghề, xác định nhiệm vụ trọng tâm, mỗi CB-GV-NV đều có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cao, ý thức tự học và sáng tạo không ngừng và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác mà mỗi cá nhân phụ trách sẽ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường và của CĐBP.

       Thứ Ba, tuỳ theo từng thời điểm, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng được các hoạt động thi đua, phong trào hành động cụ thể.

       Thứ Tư, lãnh đạo phải gắn với kiểm tra và thực hiện chế độ khen thưởng, động viên kịp thời..

        MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 - 2022

        TÌNH HÌNH THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

        Nhiệm kỳ  2017 - 2022 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với ngành giáo dục đào tạo và tổ chức Công đoàn các cấp. Đó là năm chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Luật Công đoàn, Luật Lao động, Chiến lược phát triển giáo dục 2015 - 2020; CB CNVC thi đua chào mừng ĐH CĐ các cấp, toàn ngành giáo dục và đào tạo quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn “Mỗi thầy, cô giáo là một  tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không”, “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua Hai Tốt, Giỏi việc trường - đảm việc nhà. Trong tình hình đó, CĐBP tr­ường THPT Chuyên đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

        Mục tiêu

        - Quan tâm hơn nữa đến lợi ích chính đáng của CB-GV-NV bằng cách tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách mà nhà nước dành cho ngành và rà soát lại những chính sách đối với từng bộ phận, từng chức danh. Tăng cường hoạt động xã hội gắn với hoạt động công đoàn.

        - Chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ CB-GV-NV góp phần đạt được mục tiêu, yêu cầu giáo dục đào tạo trong tình hình mới. 

        - Tranh thủ sự lãnh đạo và chỉ đạo của Công đoàn ngành và Chi bộ, sự đồng tình và ủng hộ của BGH, của các tập thể trong nhà trường tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong CB-GV-NV và vận động CB- GV- NV  tham gia tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành.

        - Tăng cường biện pháp giáo dục ý thức đoàn viên, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động CĐBP, biện pháp nâng cao chất lượng phong trào quần chúng. Tiếp tục giới thiệu CĐVXS cho Đảng, duy trì danh hiệu CĐBP Trường THPT Chuyên là đơn vị xuất sắc.

        Một số chỉ tiêu phấn đấu

        - 95-100% CBCĐ được học tập, quán triệt các chỉ thị , nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chủ trương công tác công đoàn.

        - 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

        - 100% cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

        - Giới thiệu cho chi bộ xét kết nạp nhiều đoàn viên ưu tú vào Đảng.

        - 100% đoàn viên công đoàn bộ phận triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

        Nhiệm vụ và giải pháp:

        1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

        - Chăm lo ổn định và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CĐV, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CB,GV và NV trong nhà trường.

        - Thực hiện tốt vai trò của công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV và người lao động đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

        - Giám sát việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng bậc, chuyển ngạch, chi trả lương, các loại phụ cấp hiện hành, các hợp đồng lao động, chế độ công khai, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động.

        - Vận động CĐV tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công tác.

        - Công đoàn phối hợp với Đoàn Trương tổ chức hội diễn văn nghệ và tham gia các hội thi văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền viên, giao lưu, tham quan, du lịch…

        - Tranh thủ các lực lượng xã hội cùng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

        - Ban TTND giám sát về các chính sách, chế độ đối với giáo viên.

        - Tổ chức tặng quà con giáo viên nhân lễ Trung Thu và ngày QTTN 1/6.

        2. Đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Xây dựng, giáo dục chính trị, đạo đức cho nhà giáo và người lao động, phát triển đội ngũ cán bộ đội ngũ cán bộ góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

        - Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng ủy Trường Đại học Vinh, Nghị quyết Đại hội CĐGD các cấp; tăng cường phổ biến Luật pháp mới ban hành  gắn liền với ngành nghề và cuộc sống trọng tâm là Luật Công đoàn, Luật Lao động, Chiến lược phát triển giáo dục 2015 - 2020, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quyết định của Bộ GD và ĐT quy định về đạo đức nhà giáo…, ngăn ngừa tiêu cực xã hội và an toàn giao thông bằng nhiều hình thức. Từng thành viên có kế hoạch tiếp tục học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các nội dung chuẩn mục đạo đức đã đăng ký và cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện việc dạy thêm học thêm đúng qui định của nhà trường, của ngành và địa phương.

        - Vận động CĐV GV tham gia học nghiệp vụ, học bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học.

        - Phối hợp BGH trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

        3. Vận động, tổ chức đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

        Hưởng ứng đầy đủ các phong trào do ngành phát động. Cụ thể:

        a. Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các  cuộc vận động cuộc vận động  “Hai không” với 4 nội dung, “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hoá, hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, tham mưu xã hội hoá giáo dục, xanh sạch đẹp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn trong nhà trường.

- Vận động CĐV chấp hành tốt những qui định an toàn giao thông, về chính sách dân số.

- Đóng góp đầy đủ các cuộc quyên góp, quỹ từ thiện xã hội.

        b. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

         Công đoàn tham gia với chính quyền củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị; xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thường xuyên và đột xuất góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; vận động CBGV, NV đăng ký các danh hiệu thi đua chính quyền và công đoàn ngay từ đầu năm học; có giải pháp theo dõi đánh giá phong trào thi đua; có biện pháp đầu tư, nuôi dưỡng danh hiệu thi đua, nhân điển hình tiên tiến, nhất là danh hiệu thi đua cấp cao;

        - Cùng BGH vận động và tạo điều kiện cho giáo viên tiếp tục nghiên cứu, đúc kết SKKN, thiết kế giáo án điện tử.

        - Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; sử dụng Internet để tìm và cập nhật tư liệu giảng dạy nhằm làm phong phú nguồn tư liệu giảng dạy và giúp tiết dạy thêm sinh động.

        - Phối hợp với BGH, Đoàn TN, thực hiện môi trường xanh, sạch, đẹp.

        - Tiếp tục phát huy phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và hoạt động nữ công.

        Vận động chị em thực hiện nghiêm chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình, đồng thời tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình “Bình đẳng - Ấm no - Hạnh phúc”. Tổ chức phong trào  “Học giỏi sống tốt” trong con em CB-GV-CNV

        c. Về thực hiện cuộc vận động  “Hai không” với 4 nội dung, “Dân chủ - kỷ cương -  tình thương - trách nhiệm”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hoá, thực hiện xã hội hoá giáo dục.

        - Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ  nhằm phát huy quyền làm chủ của CBGVLĐ, tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm học đảm bảo quy trình, nội dung và thời gian theo hướng dẫn của Trường Đại học Vinh góp phần  xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh hoạt động Ban thanh tra nhân dân, đảm bảo đúng chức năng và nhiệm vụ, thường xuyên giám sát đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ, giải quyết kịp thời các khiếu kiện, thắc mắc của CBGVNV; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao lòng nhân ái, tích cực đấu tranh với tinh thần xây dựng, chống các biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, trong kiểm tra, thi cử, trong thi đua, chạy theo thành tích..,  không chấp nhận những suy thoái về phẩm chất đạo đức nhà giáo. Cùng với nhà trường có giải pháp tăng cường và lồng ghép các cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với phong trào thi đua “Hai tốt”, thường xuyên sơ kết, đánh giá việc thực hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể và cá nhân thực hiện tốt các cuộc vận động.

        4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, xây dựng tổ chức vững mạnh; CĐ tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

        - Kiện toàn BCH mới và cơ cấu tổ chức hợp lý để bộ máy hoạt động hiệu quả.

        - Hoàn chỉnh các qui chế về mọi mặt hoạt động của CĐ.

        - Tiếp tục xây dựng CĐ vững mạnh góp phần duy trì danh hiệu đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc. 

        - Tập trung củng cố nền nếp, chất lượng điều hành và sinh hoạt BCH CĐBP; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ủy viên BCH, tập trung trí tuệ, phát huy năng lực của mỗi thành viên; xây dựng đầy đủ các quy chế hoạt động theo qui định.

        - Làm tốt công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐBP vững mạnh. Gắn công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐBP với đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động CĐ theo hướng sát cơ sở, sát đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐBP, mà nội dung trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Công đoàn; hoạt động nữ công. Phấn đấu giữ vững danh hiệu CĐBP vững mạnh xuất sắc.

        - Đội ngũ cán bộ CĐ phấn đấu nâng cao năng lực công tác, có bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV-CNV.

        - Củng cố mối quan hệ phối hợp giữa CĐ và chính quyền nhà trường, tranh thủ sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ đảng, CĐ ngành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong mọi hoạt động của đơn vị và thực hiện theo quy chế, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, xây dựng nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ CBGV-NV, kịp thời khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong nhà trường.

        - Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng và phấn đấu nâng tỉ lệ phát triển đảng viên trong đơn vị.

        - Đảm bảo chế độ báo cáo, thông tin hai chiều đúng qui định.

        Đại hội công đoàn BP nhiệm kỳ 2017 - 2022 của CĐ Trường THPT Chuyên diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 chủa đảng. Đại hội lần này đã thể hiện ý chí quyết tâm, năng động sáng tạo, phát huy cao độ trí lực, tài lực của từng cá nhân và tập thể với tinh thần trách nhiệm cao nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong đoàn viên công đoàn, nhất là tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, xây dựng Trường THPT Chuyên ngày càng có chất lượng cao hơn, có uy tín hơn, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của phụ huynh.