Ngày 4/10/2023, đoàn thanh niên trường Trung học Phổ thông Chuyên đã tổ chức một sự kiện đặc biệt - "Lớp Học Cảm Tình Đoàn," mang đến cho học sinh những trải nghiệm ý nghĩa và gắn kết cộng đồng. Sự kiện giúp các em tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Buổi học bắt đầu bằng các hoạt động hỏi đáp về các sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc như Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến dịch Điện Biên Phủ, sự kiện 30/4/1975,....

 

 

Thông qua buổi học này, giúp các em tìm hiểu rõ hơn về lịch sử thành lập, mục đích, cơ sở hoạt động, các thành tựu đạt được của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ đó giúp các em xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên vững mạnh, có đạo đức, có nhân cách để cùng nhau xây dựng Đảng, đất nước ngày càng giàu mạnh.