Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - Trường THPT Chuyên Trường Đại học Vinh năm học 2024 - 2025.