Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

1) Đề nghị các GVCN thông báo chi tiết số lượng các ca học thêm tới HS và thu tiền để quyết toán trước ngày 18/3/2017. Một số lớp 10 lưu ý phân khai ca học bao gồm cả lớp hay chỉ là một nhóm học chuyên đề. Bởi vì nếu chỉ một nhóm học chuyên đề thì nhóm đó tự trang trải cho GV chứ Nhà trường không hạch toán kinh phí theo dõi, tổ chức và quản lý.

2) Các thầy cô được mời ra đề thi thử lần 2 chú ý tiến độ để đảm bảo thời gian, phản biện và đảo đề, in đề,... Chậm nhất sáng Thứ 2, 21/3 cần nạp đề cho Hiệu trưởng hoặc chuyển tiếp cho GV khác theo phân công của Hiệu trưởng. Lần 1 ta đã tổ chức khá tốt, và nếu làm phép so sánh với trường khác có thể tổ chức thi thử thì rõ ràng là chỉ Trường ta mới làm được một cách xứng đáng. Mong các thầy, cô phát huy hơn nữa!

3) Tối Thứ 2, 21/3, toàn thể Đảng viên tiến hành kiểm điểm theo NQ TW4. Để chuẩn bị, yêu cầu các đồng chí viết Bản Kiểm điểm (theo mẫu), file có ở đồng chí Nghinh hoặc download tại đâyCâu trả lời không đơn thuần chỉ là “có” hay “không” mà phải chi tiết hơn. Thứ 7, các đ/c nộp Bản Kiểm điểm cho Phó Bí thư Lê Xuân Sơn.

4) Sáng 24/3, hai HS Trường Giang và Lâm San sẽ tập trung tại Trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam để sáng 25 và 26 dự thi chọn Đội tuyển thi IMO 2017. Tối 23, thầy Hưng hoặc thầy Lâm sẽ đưa 02 em cùng đi tàu để sáng 24 ổn định chỗ ở và chuẩn bị thi. Chiều tối 24, Hiệu trưởng sẽ có mặt tại nơi ở của thầy, trò động viên cho các buổi thi sau.

5) Thầy Sơn phân công cán bộ coi thi thử, lưu ý huy động giáo viên Trường ta theo cơ số tối đa. Thầy Dương và thầy Hùng đảm nhận nhiệm vụ như lần 1. Thầy Sơn theo dõi số lượng HS đăng ký thi thử, khi cần thiết thì làm việc với đơn vị bạn để đáp ứng khâu cơ sở vật chất.

6) Càng về cuối năm học, các thầy cô, đặc biệt là GV dạy khối 12 và đặc biệt hơn nữa GVCN khối 12 phải cập nhật kỹ càng từng thông báo của Nhà trường được viết hoặc dán trên dãy bảng tin để thực hiện đúng kế hoạch. Phân công Phó Hiệu trưởng Lê Xuân Sơn thường xuyên đốc thúc, chỉ đạo các GV thực hiện. Bên cạnh đó, đ/c Trung phối hợp để công việc được kịp thời.

7) Thầy Hùng hoàn tất hồ sơ kiểm kê tài sản với Phòng Quản trị - Đầu tư kịp thời gian quy định.

8) Mời các thầy cô chấm bài TNKQ và tham gia các khâu của CĐBP nhận thù lao qua đ/c Vân Anh, do vắng trường một số hôm nên Thủ trưởng đã làm việc này có phần trễ.

 HIỆU TRƯỞNG