Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

1) Học sinh khối 12 cơ bản đã làm hồ sơ thi THPT QG năm 2017. Vào thời điểm cuối buổi chiều Thứ 3 (11/4/2017),  đ/c Nghinh đã nhập vào máy một cách gần hoàn tất. Tuy nhiên vấn đề đối tượng ưu tiên của một số HS đã có sự nhầm lẫn trong nhận thức của chính các em. Khi cho HS kiểm tra lại thông tin đã nhập máy, có thể xẩy ra tình huống: Đã nhập đúng như các em kê khai, vậy là "đúng như cái đã sai"! Do đó, tất cả GVCN khối 12 sớm nhất là trong chiều Thứ 4 và chậm nhất là trong Thứ 5 phải kiểm tra lại. Muốn vậy, trước hết GVCN phải hiểu như thế nào là đối tượng mấy? Việc hiểu không phải bởi "nhờ thầy Nghinh xem cho" (nếu như vậy thì chẳng khác nào để thầy Nghinh kiểm tra toàn bộ?!). Lần đầu có kiểu thi như năm nay, do vậy, yêu cầu các GVCN thực hiện đúng và kịp thời! Lưu ý thêm cả vấn đề Mã Trường, Mã ngành.

2) Khẳng định việc rất nhiều GV Trường Chuyên sẽ đi coi thi và cũng đã có dự kiến về địa phương ta đến. Chắc chắn, CTHĐ và TK là của chúng ta, nên: Một cách sớm sủa thông báo rằng: Đ/c Nguyễn Ánh Dương làm CTHĐ và đ/c Thái Đình Trung làm TKHĐ. Việc đề xuất đi xem thi thì có thể, việc đề nghị không phải đi coi thi là không đặt ra!

3) Rút kinh nghiệm qua việc rút ra, phê và gửi lại các cuốn HỌC BẠ của học sinh Khối 12, yêu cầu  tất cả GV tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

    - Nếu thấy hộp đựng tài liệu là không đủ độ dày để chứa nhiều chục cuốn Học bạ thì có ý kiến ngay với đ/c Văn phòng để bổ sung thêm hộp, như vậy mỗi lớp có thể có đến vài hộp.

     - Không cần thiết lồng các học bạ vào nhau, làm như vậy vô tính cuốn ngoài đã phải "ôm" các cuốn ở trong.

    - Phải rất cẩn thận giữ gìn cho bìa của Học bạ được phẳng và không bị rách, và nếu lỡ may do bất cẩn thì phải kịp thời có trách nhiệm đối với con em người ta.

    - Vào điểm phải rất tập trung, không lạm dụng việc gạch và chữa bằng chữ đỏ. Học bạ là một dạng hồ sơ quan trọng của mỗi người, vậy mà có giáo viên đã bất cẩn trong việc nâng niu nó khi làm động tác phê, nhận xét!

 HIỆU TRƯỞNG