1. Môn Toán:

Đề thi: toan_lan_1_2022_209.pdf

Đáp án: toan_lan_1_2022_dap_an.pdf

2. Môn Ngữ Văn:

Đề thi: de_thi_thu_lan_1_nam_2022_mon_ngu_van.pdf

Đáp án: dap_an_de_thi_thu_mon_ngu_van_lan_1_nam_2022.doc

3. Môn Tiếng anh: 

Đề thi: tieng_anh_lan_1_nam_2022209.pdf

Đáp án: dap_an_de_thi_thu_tn_thpt_nam_2022_l1_tieng_anh.docx

4. Môn Vật lý:

Đề thi: vat_ly_209_lan_1_2022.pdf

Đáp án: dap_an_vat_li_lan_12022.xls

5. Môn Hóa học:

Đề thi: hoa_hoc_l1_2022_hoa_hoc_209.pdf

Đáp án: dap_an_hoa_thi_thu_lan_1_2022.xls

6. Môn Sinh học:

Đề thi: sinh2022_lan_1_209.pdf

Đáp án: dap_an_sinh_lan_1_2022.xlsx

7. Môn Lịch sử:

Đề thi: lich_su_209.pdf

Đáp án: tls_ls_dapancacmade.xlsx

8. Môn Địa lý:

Đề thi: dia_ly__209.pdf

Đáp án: dap_an_mon_dia_lan_1_2022.docx

9. Môn GDCD:

Đề thi: gdcd_209.pdf

Đáp án: dap_an_gdcd_2022.xls