Thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; Công văn số 331/ĐHV-HCTH ngày 24/4/2020 của Nhà trường về việc chuẩn bị đón học sinh, sinh viên, học viên trở lại Trường học tập sau thời gian học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19, chiều ngày 25/4/2020, toàn bộ cán bộ, giáo viên, giáo sinh thực tập của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh đã ra quân lao động công ích, làm vệ sinh khuôn viên trường, phòng học.