- Bài giảng hóa học lớp 11: Ôn tập Ankin của cô giáo Hoàng Thị Thúy Hương

 

 

- Bài giảng môn Tin học: Giới thiệu C++ của thầy giáo Nguyễn Đức Toàn

  

 

- Bài giảng môn Tin học: Câu lệnh vào ra của thầy giáo Nguyễn Đức Toàn

   

 

- Bài giảng môn Tin học: Kiểu dữ liệu chuẩn của thầy giáo Nguyễn Đức Toàn

 

- Bài giảng môn Toán học: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng của thầy giáo Lê Mạnh Linh


- Bài giảng môn Toán học: Bồi dưỡng học sinh giỏi Tỉnh của thầy giáo Lê Mạnh Linh

 

 

- Bài giảng môn Ngữ văn: hướng dẫn học sinh tự học của cô giáo Phạm Thị Hoài An

 

 

- Bài giảng môn Sinh học: Ôn tập chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật của cô giáo Hoàng Thị Minh Thắng