LỊCH CÔNG TÁC
TỪ 21/8/2017 ĐẾN 27/8/2017

NGHIÊM TÚC, TRÁCH NHIỆM VÀ NỖ LỰC TRONG CÔNG VIỆC;
SÁT SAO, GẮN BÓ VỚI MỖI HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG;
ĐOÀN KẾT, CHÂN TÌNH VÀ THẲNG THẮN;
NGĂN NẮP, GỌN GÀNG ĐỂ NHÌN VÀO SẼ DỄ CHỊU HƠN!

Phân công lịch trực của BGH:


Họ và tên

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

Nguyễn Văn Thuận

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

Lê Xuân Sơn

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

Nguyễn Ánh Dương

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

Trần Mạnh Hùng

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

xTHỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG


BUỔI CHIỀU2
21/8

 

 

 

 


 

15h00: Giao ban công tác HSSV (đ/c Hương)

 


322/8

 

 

 


 

 


423/8

 

 

  524/8

 

 

 

 

 
13h30: Hội đồng Thẩm định Trường Đại học Vinh duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Chuyên (HĐ Thẩm định; Ban Giám hiệu, các Tổ trưởng tổ chuyên môn Trường THPT Chuyên, Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành)625/8

 

 

 

 


726/8


 


  


CN27/8