Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Tỉnh Nghệ An, chụp ảnh kỉ niệm cùng BGH Trường Đại học Vinh, BGH Trường THPT Chuyên qua các thời kì