Chiu th 2 ngày 01/04 va ri, BTC event EC 2019: CYBORG cùng vi các thành viên ca khối các lớp 11 chuyên Anh (Anh 1, Anh 2 và chất lượng cao tiếng Anh) đã t chc thành công Chung kết cuc thi hùng bin tiếng anh Let your voice be heard vi s đng hành ca Đoàn trường THPT Chuyên và nhà tài tr 2G Education.

Cuc thi đưc phát đng t ngày 25/02/2019 vi đi tưng hưng đến là các bn hc sinh t đ tui 13 đến 18 trên đa bàn tnh Ngh An và Hà Tĩnh. Sau khi nhn đưc hơn hàng chc video gi v và sàng lc ra 9 video vòng sơ kho, BTC đã chn ra đưc 8 gương mt xut sc lt vào vòng chung kết. Trong đó có 4 hc sinh khi chuyên b gm : Trn Phùng Trung ( Lp 12a10); Vũ Tho Anh, Nguyn Th Mai Phương, Phm Trng Hưng ( Lp 10a8).

Trn chung kết đã kéo dài hơn 3 tiếng và chn ra quán quân ( gii Đc bit)  là Nguyn Lê Tiến Sang t trưng THPT Lê Viết Thut. Gii Nht t H Diu Hương - THPT chuyên Phan Bi Châu và THPT Chuyên đi hc Vinh vinh d có 1 gii Nhì t em Phm Trng Hưng lp 10a8 và 3 gii ba t ba em hc sinh Trung, Tho Anh và Mai Phương.

Đêm chung kết có s tham gia ca đại diện BTV Đoàn Trường, các thy cô giáo trong t tiếng anh và 400 bạn HS trong toàn trường yêu thích tiếng Anh. Bên cnh đó, BTC vinh d có s có mt ca t giám kho gm Mrs. Nguyn Th Hương - Giáo viên Tiếng Anh trưng THPT Chuyên; Ms. Hoàng Th M Hnh - Cu sinh viên nghành International Business ti Hà Lan và Phn Lan với hai bằng cử nhân GPA 4.8/5; Mr. John Horner - Tt nghip ĐH Langcaster, UK - Giáo viên ESL ti trung tâm 2G Education; Ms. Hoàng Thương Huyn - Giáo viên IELTS ti trung tâm 2G Education.

Vi s góp mt ca các bạn hc sinh và các bc ph huynh, bui chung kết đã đưa li nhng kiến thc tiếng anh b ích, và kĩ năng thuyết trình, hùng bin,.... Không ch vi nhng ngưi thi đu mà còn vi nhng ngưi tham gia, đu hc đưc nhng điu thú v và b ích.

Nhà trưng rt mong t thành công này, các thế h sau s tiếp bưc đ t chc Event EC  thú v, b ích hơn na. Không ch hc sinh trưng THPT chuyên ĐH Vinh, mà hc sinh trên toàn đa bàn thành ph có th tham gia và hc hi ln nhau, to nên mt môi trưng phát trin,cnh tranh lành mnh.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thi.