Theo kết quả phân tích dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Á khoa và Tam khoa toàn quốc khối D1 (Toán, Văn, Anh) đều là học sinh Trường THPT chuyên - Đại học Vinh. Cụ thể các em: Nguyễn Phương Linh (9,2; 9; 9.8; tổng 28) đạt Á khoa; Trần Nguyệt Hà ((9,2; 8,75; 10; tổng 27,95) đạt Tam khoa.

Thông tin thêm, các HS đạt điểm cao nhất của Nhà trường gồm:  Khối A  28,4 điểm  (Yến Nhi 12A6); Khối A1  27,75 điểm (Phương Anh 12A1); Khối B  27,95 điểm (Đình Bình 12A6); Khối D 28 điểm  (Phương Linh 12A12).

Xin chúc mừng các em!

Theo phân tích từ dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019 của Báo Vietnamnet, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối A cao nhất là 29,05; khối B là 29,8; khối A1 là 28,9; khối C là 28,75 và khối D1 là 28,4.

Cụ thể, top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối A theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

Những thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia 2019 cao nhất các tổ hợp
Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối A năm 2019 cao nhất là 29,05.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối A1 theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

Những thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia 2019 cao nhất các tổ hợp
Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối A1 năm 2019 cao nhất là 28,9.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối B theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau: 

Những thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia 2019 cao nhất các tổ hợp
Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối B năm 2019 cao nhất là 28,9.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối C theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:  

Những thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia 2019 cao nhất các tổ hợp
Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối C năm 2019 cao nhất là 28,75.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối D1 theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

Những thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia 2019 cao nhất các tổ hợp
Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối D1 năm 2019 cao nhất là 28,4