LỊCH CÔNG TÁC
TỪ 6/8/2018 ĐẾN 12/8/2018

                                           

- Nghiêm túc, trách nhiệm và nỗ lực trong công việc;
- Sát sao, gắn bó với từng hoạt động của Nhà trường;
- Đoàn kết, ứng xử đàng hoàng và thẳng thắn;
- Trải nghiệm, đối chiếu và so sánh để hoàn thiện bản thân mình;
- Gọn gàng, sạch sẽ để môi trường tốt hơn!

Phân công lịch trực của BGH:

 


Họ và tên

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

Nguyễn Văn Thuận

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Lê Xuân Sơn

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Nguyễn Ánh Dương

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

Trần Mạnh Hùng

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

xTHỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG


BUỔI CHIỀU2
6/8

 

Các lớp Chuyên khối 10 tiếp tục học Chuyên đề đến hết tuần 


    

 

 


37/8


 


 

 

 


48/8

 

 59/8

  610/8

 

 

 

 

13h30: Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa Giáo dục (Hội nghị mẫu): Đ/c Thuận 


711/8

  


 


CN12/8