TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

***

Số: 06-HD/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 18 tháng 9 năm 2018

                                                            HƯỚNG DẪN

Tổ chức đại hội chi đoàn – lớp năm học 2018 - 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    

Kính gửi:  - Giáo viên chủ nhiệm khối 12, 11;

                   - BGH Chi đoàn, Lớp 12, 11

Thực hiện chương trình năm học, theo hướng dẫn của BTV đoàn trường đại học Vinh, cấp ủy trường THPT Chuyên, BTV đoàn trường THPT Chuyên về việc tổ chức đại hội chi đoàn – lớp năm học 2018 – 2019.

            Để tổ chức tốt đại hội chi đoàn – lớp năm học 2018 - 2019, Ban Chấp hành (BCH) các chi đoàn cần bám sát Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

            BCH các chi đoàn cần tập trung chỉ đạo và tổ chức đại hội chi đoàn theo đúng các hướng dẫn sau đây:
(Tải Hướng dẫn, Kịch bản đại hội chi tiết tại đây:tochucdh22018.doc  kich_ban_kem_loi_dan_chi_tiet_dh_chi_doan_2018.doc )

             I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

            1. Hồ sơ đại hội

            Trước khi tiến hành đại hội, nhất thiết phải chuẩn bị bằng văn bản:

            - Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên (PTTN) nhiệm kỳ 2017 - 2018; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2019 (bám vào chương trình công tác đoàn và PTTN năm học 2018 - 2019 của Đoàn trường);

            - Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2017 - 2018;

            - Chương trình đại hội;

            - Diễn văn khai mạc, bế mạc đại hội;

            - Mẫu biên bản bầu cử BCH chi đoàn, bầu bí thư, phó bí thư;

            - Dự thảo nghị quyết đại hội.

            2. Duyệt đại hội

  1. Thời gian: Đại hội các chi đoàn phải được Ban Thường vụ Đoàn trường chuyên duyệt nội dung trước khi tổ chức đại hội, cụ thể

    Chi đoàn 12: 9h15p thứ 4 ngày 26/9/2018, tại văn phòng Hội đồng Trường

    Chi đoàn 11: 9h15p thứ 4 ngày 3/10/2018, tại văn phòng Hội đồng Trường

  2. Thành phần duyệt đại hội chi đoàn bao gồm: Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường Chuyên (T. Lâm, T. Hùng, ...),Giáo viên chủ nhiệm và BCH chi đoàn.
  3. Nội dung cần phải duyệt:

            - Báo cáo tổng kết công tác đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2017 - 2018; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2019;

            - Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2017 - 2018;

            - Chương trình đại hội;

            - Nhân sự cho nhiệm kỳ 2018 - 2019 (dự kiến cơ cấu, số lượng BCH, dự kiến các chức danh bí thư, phó bí thư). BCH các chi đoàn có số lượng từ 3 - 5 uỷ viên;

            - Tài chính của chi đoàn: thu - chi; các khoản nợ (nếu có).

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN: (xem kịch bản chi tiết:kich_ban_kem_loi_dan_chi_tiet_dh_chi_doan_2018.doc)

 (Tập trung đại biểu, ổn định tổ chức, văn nghệ).

            - Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca, tưởng niệm (hát trực tiếp).

            - Khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

            - Bầu Đoàn Chủ tịch (biểu quyết), Đoàn Chủ tịch giới thiệu các Thư ký của đại hội (biểu quyết).

            - Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và thời gian làm việc (biểu quyết).

            - Trình bày báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ; báo cáo kiểm điểm BCH.

            - Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội.

            - Đại hội thảo luận về báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ.

            - Đại diện cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến.

            - Làm công tác thi đua khen thưởng (nếu có).

            - Đoàn Chủ tịch công bố BCH - BCS cũ hết nhiệm kỳ và tuyên bố đại hội bầu BCH - BCS nhiệm kỳ mới.

            - Bầu BCH - BCS nhiệm kỳ mới.

            - Đoàn Chủ tịch mời BCH - BCS mới ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ.

            - Thông qua Nghị quyết của đại hội (biểu quyết).

            - Tổng kết, bế mạc đại hội (có chào cờ, không hát Quốc ca).

III. MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG

            - Trước khi tổ chức đại hội, các chi đoàn phải hoàn thành các khoản nợ của năm học 2017 - 2018 trở về trước.

           - Các chi đoàn khoá 58 đại học Vinh - K 52 Trường Chuyên, khối 10 Trường THPT Chuyên không tổ chức đại hội.

            - Sau đại hội, trong phiên họp đầu tiên, các BCH cũ và mới phải tiến hành bàn giao: hồ sơ giấy tờ, sổ sách, tài chính với sự có mặt của đại diện cấp uỷ và Đoàn cấp trên.

            - Bí thư chi đoàn không chấp hành tốt chế độ hội họp trong năm học 2017 - 2018 thì không cơ cấu để làm cán bộ trong nhiệm kỳ mới.

IV. LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA CÁC CHI ĐOÀN

1. Thời gian:

Chi đoàn 12: 7h chủ nhật, ngày 30 tháng 9.   Chi đoàn 11: 7hh30 chủ nhật ngày 7 tháng 10.

2. Phân công dự đại hội và phát biểu ý kiến của BTV đoàn trường

12a1, 12a2. 12a3: Đ/c Hà;      12a4,12a5, 12a6: Đ/c Hùng;

12a7, 12a8: Đ/c Hồng,            12a9: Đ/c Linh;                       12a10, 12a11, 12a12: Đ/c Lâm;   

11a1,11a2: Đ/c Linh;             11a3, 11a4, 11a5: Đ/c Hà

11a6, 11a7: Đ/c Hùng             11a8 11a9: Đ/c Hồng;             11a10, 11a11, 11a12: Đ/c. Lâm; 3. Ý kiến chỉ đạo của đoàn trường:

Ở đại hội, ngoài các thành phần đại biểu theo hướng dẫn trên, môi chi đoàn nên mời thêm:

Đại diện BGH, BCH Đoàn trường, Thầy cô giáo thuộc chi đoàn cán bộ (Như các thầy, cô giáo đang tham gia hoạt đoàn), đại diện các chi đoàn bạn, đại diện của BCS, BCH của lớp 10 đến dự.

Chú ý: Số lượng đại biểu mời là tuỳ theo khả năng tổ chức của chi đoàn - lớp, song không nhiều quá và không ít hơn những đề nghị dưới đây của đoàn trường(BCH Chi đoàn lớp giấy mời gửi tới các thành phần được gợi ý, BTV Đoàn trường đi dự đại hội nếu đại biểu mời không đủ các thành phần mời dưới đây sẽ xét vào điểm thi đua (có thể mời nhiều hơn).

Một số gợi ý xem ở bảng bên:

Đại hội của các chi đoàn 12: 7h chủ nhật, ngày 30 tháng 9

 

12a1

12a2

12a3

12a4

12a5

12a6

12a7

12a8

12a9

12a10

12a11

12a12

Để nghị mời

ít

nhất

11a1

11a2

11a3

 

11a4

11a5

11a6

11a7;

 

11a8

11a9

 

11a10

11a11

11a12

10a1

10a6

10a2

10a7

10a3

10a8

 

10a4

10a9

 

10a5

10a10

10a6

10a1

10a7

10a2

 

10a8

10a3

10a9,

10a8

 

10a10

10a13

 

10a11

10a13

10a12

10a11

Gợi ý Mời GV

Cô Chung

 

 

Đức

Hiền

 

Thầy

Sửu

Cô Đặng Việt Hà

Thầy

Hùng

QP

Thầy Long

Ly

Thầy

Cường

Thanh

Hạnh

Thầy

Hoài

Cô Huyền

Phân công BTV

12a1, 12a2. 12a3: Đ/c Hà; 12a4,12a5, 12a6: Đ/c Hùng;

12a7, 12a8: Đ/c Hồng, 12a9: Đ/c Linh; 12a10, 12a11, 12a12: Đ/c Lâm;

 

Đại hội của các chi đoàn 11: 7h30 chủ nhật ngày 7 tháng 10.

 

11a1

11a2

11a3

11a4

11a5

11a6

11a7

11a8

11a9

11a10

11a11

11a12

Để nghị mời tối thiểu

12a1

12a2

12a3

 

12a4

12a5

12a6

12a7

12a8

12a9

 

12a10

 

12a11

12a12

10a1

10a13

10a2

10a6

10a3

10a7

10a9

10a4

10a8

10a5

10a9

10a6

10a10

10a2

10a7

10a11

10a3

10a8

10a12

10a4

10a9

10a1

10a5

10a10,

10a2

10a6

10a11,

10a3

10a7

10a12

10a4

10a8

Giợi ý Mời GV

Thầy

Long

Thầy

Chuẩn

 

Cô Hưởng

 

Thầy Sửu

Huyền

Chung

Ly

Thầy

Bắc

Cô Dung

Thầy

Phong

Thầy

Lâm

 

Việt

Hà Toán

Phân công BTV

11a1,11a2: Đ/c Linh; 11a3, 11a4: Đ/c Hà

11a5, 11a6, 11a7: Đ/c Hùng 11a8 11a9: Đ/c Hồng; 11a10, 11a11, 11a12: Đ/c. Lâm;

 

 IV. HỒ SƠ PHẢI NỘP CHO ĐOÀN TRƯỜNG CHUYÊN SAU ĐẠI HỘI

            1. Một bản báo cáo toàn văn của đại hội sau khi đã sửa chữa;

            2. Nghị quyết đại hội;

            3. Biên bản đại hội (có chữ ký của thư ký và đại diện đoàn chủ tịch);

            4. Biên bản bầu cử BCH mới;

            5. Biên bản bầu bí thư;

            6. Biên bản bầu phó bí thư;

            7. Danh sách trích ngang BCH mới (TT, họ và tên, năm sinh, đơn vị, chức vụ trong BCH) có chữ ký của người thay mặt đoàn chủ tịch;

            8. Biên bản bàn giao giữa BCH cũ và BCH mới, trong đó lưu ý bàn giao về công tác tài chính.

            Tất cả hồ sơ trên đóng thành tập, gửi về liên chi đoàn trong vòng 03 ngày sau khi tổ chức đại hội.

V. BẦU CỬ

            Để việc bầu cử diễn ra đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và đạt kết quả tốt nhất, yêu cầu phải tuân thủ các vấn đề sau đây:

            * Bầu Ban Chấp hành

            1. Đoàn chủ tịch trình bày với đại hội đề án xây dựng BCH mới (đề án này đã được cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên góp ý kiến). Trong đề án cần nêu rõ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn, dự kiến số lượng, cơ cấu của BCH.

            2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề án (về số lượng, cơ cấu của BCH khoá mới) (biểu quyết).

            3. Ứng cử.

            4. Đề cử: Trong phần đề cử, đoàn chủ tịch phải xin ý kiến của đại hội (biểu quyết) để chọn một trong hai phương án sau:

            - Phương án 1: BCH cũ giới thiệu danh sách bầu cử BCH mới theo số lượng, cơ cấu mà đại hội vừa thông qua.

            - Phương án 2: Đề cử trực tiếp tại đại hội.

            5. Đại hội thảo luận về danh sách ứng cử, đề cử, có thể thêm, bớt theo phát biểu và giới thiệu của các đại biểu dự đại hội.

            6. Biểu quyết (bằng giơ tay) để chốt danh sách bầu cử.

            7. Bầu Ban Kiểm phiếu;

            - Phương án 1: Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu, xin ý kiến đại hội và biểu quyết bằng giơ tay.

            - Phương án 2: Đề cử trực tiếp tại đại hội.

            8. Ban Kiểm phiểu lên làm việc với trình tự như sau:

            - Trưởng Ban Kiểm phiếu phát biểu.

            - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử, nhấn mạnh các trường hợp phiếu không hợp lệ.

            - Phát phiếu bầu.

            - Thu phiếu.

            - Đếm số lượng phiếu thu được so với phiếu phát ra và thông báo trước đại hội.

            - Kiểm phiếu.

            - Lập biên bản kiểm phiếu.

            - Báo cáo với Đoàn Chủ tịch đã kiểm phiếu xong và xin công bố kết quả.

            * Quy định Phiếu bầu

            1. Phiếu do đại hội phát hành, được in hoặc viết tay sẵn danh sách bầu cử do đại hội đã thông qua sắp xếp tên theo vần chữ cái A,B,C...   Nếu trong danh sách bầu cử có nhiều người trùng cả họ và tên thì được phép chú thích ngày sinh của những người đó.

            2. Phiếu bầu không hợp lệ là:

            · Phiếu không do đại hội phát hành.

            · Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được đại hội quyết định.

            · Phiếu không bầu ai (trừ trường hợp danh sách bầu có 1 người).

            · Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử được đại hội thông qua.

            · Phiếu có ký hiệu riêng.

            3. Phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu đã được đại hội quyết định vẫn hợp lệ.

            * Điều kiện trúng cử

            - Kết quả bầu cử được tính là số phiếu bầu đồng ý hợp lệ trên tổng số phiếu phát ra tại đại hội.

- Người trúng của là người có số phiếu đồng ý hợp lệ đạt trên 1/2 tổng số phiếu phát ra tại đại hội.

            * Bầu các chức danh khác

            Sau khi có kết quả bầu cử, BCH Chi đoàn triệu tập họp phiên thứ nhất (có sự tham gia, giám sát, chỉ đạo của lãnh đạo viện, khoa, trường, Trợ lý QLSV, BCH Liên chi đoàn) để bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư.

* Việc bầu trực tiếp chức danh Bí thư tại đại hội chi đoàn

            Việc bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội áp dụng với những chi đoàn được xếp loại khá trở lên (nếu được đại hội đồng ý). Tiến hành bầu theo một trong các cách sau đây:

            - Đại hội bầu BCH, sau đó bầu Bí thư trong số các uỷ viên BCH.

            - Đại hội bầu Bí thư sau đó bầu số uỷ viên BCH còn lại.

            - Phó Bí thư do BCH bầu.

            - Trường hợp chi đoàn có từ 3 đến 8 đoàn viên thì tiến hành bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư tại đại hội.

Nơi nhận:                                                      BTV ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

- BCH các CĐ;                                                                       BÍ THƯ

- Website Trường;      

- Lưu VP.                                                                                

                                                                                        Nguyễn Trần Lâm

 

 

Một số hướng dẫn thêm xem tochucdh22018.doc