Sáng tấm gương

(Kính tặng trường THPT chuyên ĐHV nhân ngày 20/11)

Chuyên Bộ là đây – một mái trường

Đất lành – Tổ ấm gắn yêu thương

“Trồng người” – ươm giống dày công sức

Rèn đức luyện tài trải gió sương

Thầy giáo chăm lo truyền kiến thức

Môn sinh gìn giữ vững cương thường

Năm lăm năm ấy bao kì tích

Đại học trường chuyên sáng tấm gương

Vinh ngày 19 tháng 11 năm 2022

Cựu giáo viên

Lê Thị Bích An


 

Cựu giáo chức nghĩ về 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bốn chục năm qua một chặng đường

Về hưu nhà giáo tỏa muôn phương

Ươm mầm trí tuệ qua mưa nắng

Gieo hạt nhân tài trải gió sương

Chèo lái con thuyền đã cập bến

Mến yêu nghề nghiệp mãi còn vương

Cuộc đời giáo chức giàu tình nghĩa

Là đóa hoa thơm tỏa sắc hương.

Vinh ngày 20/11/2022

Cựu giáo viên

Lê Thị Bích An


 

Tự hào thay!

(Chúc mừng Trường THPT chuyên ĐH Vinh 55 năm thành lập (1966-2021))

Năm lăm năm ấy biết bao tình

Trung học Phổ thông Đại học Vinh

Ươm giống trồng người sây trái quả

Rèn tài luyện đức đón bình minh

Ngôi trường chuyên đó đầy kiêu hãnh

Cha mẹ - Thầy cô góp sức mình

Đổi mới đi lên nhiều thử thách

Tự hào chuyên Bộ mãi tươi xanh.

Vinh, ngày 20/11/2021

Lê Thị Bích An – CGV chuyên bộ ĐHV