Sáng nay, ngày 27/04/2020, toàn trường đi học trở lại sau hơn một tháng dạy học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhà trường đã thực hiện việc đo thân nhiệt vào đầu mỗi buổi học bằng máy đo hồng ngoại do trung tâm y tế Trường Đại học Vinh cung cấp.

Mặc dù là ngày đầu tiên đi học sau hơn một tháng dài trong thời tiết se se lạnh, nhưng các em học sinh vẫn đến trường sớm, nghiêm túc xếp thành hàng và thực hiện tốt khi làm các thủ tục y tế, đo thân nhiệt. Nhà trường cũng đã tuyên truyền đến với học sinh, phụ huynh để chủ động phòng ngừa, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Để đảm bảo an toàn, các lớp học cũng được thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.