1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020
11:44 21/07/2019

Giới thiệu chương trình tổng quát bậc Trung học phổ thông hệ chất lượng cao

Để phụ huynh và học sinh nắm được mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch giáo dục của bậc Trung học phổ thông hệ chất lượng cao tại Trường Đại học Vinh, Nhà trường trân trọng giới thiệu chương trình tổng quát của bậc học như sau:

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

 I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình giáo dục phổ thông chất lượng cao (CLC) đáp ứng mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông (cấp THPT); giúp học sinh có đủ phẩm chất và năng lực để tiếp tục học lên chương trình tiên tiến bậc đại học trong nước và quốc tế, có khả năng thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

1. Chương trình giáo dục phổ thông CLC hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2Chương trình giáo dục phổ thông CLC hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi đã được quy định theo Chương trình giáo dục phổ thông (cấp THPT); tăng cường rèn luyện, phát triển những năng lực: sử dụng tiếng Anh, giao tiếp và hợp tác, thể chất.

Riêng với năng lực sử dụng tiếng Anh, yêu cầu cần đạt như sau:

a. Đối với học sinh học theo chương trình tăng cường các môn Khoa học tự nhiên

Năng lực

Yêu cầu cần đạt

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Tiếng Anh chung

Ielts 4.0 (B1-) hoặc tương đương

Ielts 4.5 (B1) hoặc tương đương

Ielts 5.0 (B1+) hoặc tương đương

Tiếng Anh trong học tập các môn Toán, Lý, Hóa

- Đọc và viết được các từ vựng bằng tiếng Anh của môn học.

- Nghe và nhắc lại được các phát biểu đơn giản bằng tiếng Anh liên quan đến nội dung môn học.

- Trình bày được kiến thức môn học sử dụng các cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành theo mẫu.

- Sử dụng được cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành đơn giản trong trao đổi, thảo luận.

- Sử dụng được tài liệu do giáo viên cung cấp để hỗ trợ học tập môn học bằng tiếng Anh.

- Đọc và mô tả được các từ vựng bằng tiếng Anh của môn học.

- Nghe và nhắc lại được các phát biểu tương đối phức tạp bằng tiếng Anh liên quan đến nội dung môn học.

- Trình bày được kiến thức môn học sử dụng các cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành theo mẫu và các nguồn học liệu bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành tương đối phức tạp trong trao đổi, thảo luận.

- Sử dụng được tài liệu do giáo viên cung cấp và các nguồn học liệu bằng tiếng Anh khác để hỗ trợ học tập môn học bằng tiếng Anh.

- Đọc và mô tả được các từ vựng bằng tiếng Anh của môn học.

- Nghe và phân tích được các phát biểu tương đối phức tạp bằng tiếng Anh liên quan đến nội dung môn học.

- Trình bày được kiến thức môn học sử dụng các cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành theo mẫu và các nguồn học liệu bằng tiếng Anh.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến nội dung môn học trong trao đổi, thảo luận.

- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nguồn học liệu, tài liệu tham khảo để hỗ trợ học tập môn học bằng tiếng Anh.

b. Đối với học sinh học theo chương trình tăng cường tiếng Anh tổng quát

Năng lực

Yêu cầu cần đạt

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Tiếng Anh chung

Ielts 4.5 (B1) hoặc tương đương

Ielts 5.0 (B1+) hoặc tương đương

Ielts 5.5 (B2) hoặc tương đương

Tiếng Anh trong học tập môn Toán

- Đọc và viết được các từ vựng bằng tiếng Anh của môn Toán.

- Nghe và nhắc lại được các phát biểu đơn giản bằng tiếng Anh liên quan đến nội dung môn Toán.

- Trình bày được kiến thức môn Toán sử dụng các cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành theo mẫu.

- Sử dụng được cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành Toán học đơn giản trong trao đổi, thảo luận.

- Sử dụng được tài liệu do giáo viên cung cấp để hỗ trợ học tập môn Toán bằng tiếng Anh.

- Đọc và mô tả được các từ vựng bằng tiếng Anh của môn Toán.

- Nghe và nhắc lại được các phát biểu tương đối phức tạp bằng tiếng Anh liên quan đến nội dung môn Toán.

- Trình bày được kiến thức môn Toán sử dụng các cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành theo mẫu và từ các nguồn học liệu bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành Toán học tương đối phức tạp trong trao đổi, thảo luận.

- Sử dụng được tài liệu do giáo viên cung cấp và các nguồn học liệu bằng tiếng Anh khác để hỗ trợ học tập môn Toán bằng tiếng Anh.

- Đọc và mô tả được các từ vựng bằng tiếng Anh của môn Toán.

 

- Nghe và phân tích được các phát biểu tương đối phức tạp bằng tiếng Anh liên quan đến nội dung môn Toán.

- Trình bày được kiến thức môn Toán sử dụng các cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành theo mẫu và các nguồn học liệu bằng tiếng Anh.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến nội dung môn Toán trong trao đổi, thảo luận.

- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nguồn học liệu, tài liệu tham khảo để hỗ trợ học tập môn Toán bằng tiếng Anh.

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Thời gian thực học trong một năm học 35 tuần; mỗi tuần học 6 buổi sáng, 4 - 5 buổi chiều.

a. Hướng tăng cường các môn Khoa học tự nhiên

BUỔI SÁNG (28 tiết/tuần)

Số tuần: 35

BUỔI CHIỀU (17 tiết/tuần)

Số tuần: 35

Môn học

Số tiết/tuần

Số tiết/năm

Môn học

Số tiết/tuần

Số tiết/năm

Ghi chú

Tiếng Anh

4

140

Tiếng Anh

5

175

 

Toán

5

175

Toán

3

105

Dạy học bằng tiếng Anh

Vật lý

3

105

Vật lý

2

70

Dạy học bằng tiếng Anh

Hóa học

3

105

Hóa học

2

70

Dạy học bằng tiếng Anh

Ngữ Văn

3

105

GDTC

3

105

Tổ chức dưới dạng CLB

Sinh học

2

70

Trải nghiệm (Công nghệ)

2

70

Theo mô hình STEM

Địa lý

1

35

 

 

 

 

Lịch sử

1

35

 

 

 

 

GDCD

1

35

 

 

 

 

Tin học

2

70

 

 

 

 

GDQP-AN

1

35

 

 

 

 

Sinh hoạt đầu tuần, cuối tuần

2

70

 

 

 

 

Tổng

28

980

17

595

 

b. Hướng tăng cường tiếng Anh tổng quát

BUỔI SÁNG (28 tiết/tuần)

Số tuần: 35

BUỔI CHIỀU (17 tiết/tuần)

Số tuần: 35

Môn học

Số tiết/tuần

Số tiết/năm

Môn học

Số tiết/tuần

Số tiết/năm

Ghi chú

Tiếng Anh

4

140

Tiếng Anh

6

210

 

Toán

5

175

Toán

3

105

Dạy học bằng tiếng Anh

Ngữ Văn

4

140

Ngữ văn

3

105

 

Lịch sử

2

70

GDTC

3

105

Tổ chức dưới dạng CLB

Địa lý

2

70

Trải nghiệm

2

70

Theo mô hình CLB tiếng Anh

GDCD

1

35

 

 

 

 

Vật lý

1,5

52,5

 

 

 

 

Hóa học

1,5

52,5

 

 

 

 

Sinh học

1

35

 

 

 

 

Tin học

2

70

 

 

 

 

CN

1

35

 

 

 

 

GDQP-AN

1

35

 

 

 

 

Sinh hoạt đầu tuần, cuối tuần

2

70

 

 

 

 

Tổng

28

980

17

595

 

 

Tin tức liên quan

Mới cập nhật


Những mốc thời gian đáng nhớ
Ảnh tư liệu
Các bài viết về Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại Văn phòng Trường: (0238) 3855724
Email Trường: c3chuyentoan@nghean.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên -  Mobile: 0912.490.011 - Email: phamxuanchung77@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin