I. CÁCH TÍNH ĐIỂM

Tổng điểm = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + (Điểm môn chuyên x 2)

(Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm)

II. ĐIỂM CHUẨN

1. Chuyên Toán học: Tổng điểm ≥ 34.00 điểm

2. Chuyên Tin học:

a) Nguyện vọng I: Tổng điểm ≥ 28.00 điểm

b) Nguyện vọng II: Tổng điểm ≥ 33.00 điểm

3. Chuyên Vật lý: Tổng điểm ≥ 27.00 điểm

4. Chuyên Hoá học: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm

5. Chuyên Sinh học: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm

6. Chuyên tiếng Anh: Tổng điểm ≥ 34.00 điểm

7. Chuyên Ngữ văn: Tổng điểm ≥ 29.00 điểm

Trước đó, từ ngày 19/6/2017, Trường Đại học Vinh thông báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên và lớp 10 THPT Chất lượng cao năm học 2017 - 2018.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi theo địa chỉ sau: http://diemthi.vinhuni.edu.vn

Kết quả xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT Chuyên, lớp 10 THPT chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2017 - 2018

Ngày 6/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã có Quyết định công nhận 100 thí sinh trúng tuyển thẳng vào lớp 10 THPT Chuyên, lớp 10 THPT chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2017 - 2018.

Danh sách thí sinh tuyển thẳng: Download

Trong đó:

TT

Hệ trúng tuyển

Số lượng

1

Chuyên Toán học

8

2

Chuyên Vật lý

14

3

Chuyên Hoá học

14

4

Chuyên Tiếng Anh

15

5

Chuyên Sinh học

11

6

Chuyên Tin học

11

7

Chuyên Ngữ văn

18

8

Chất lượng cao Tự nhiên

3

9

Chất lượng cao Xã hội

1

10

Chất lượng cao Tiếng Anh

5

 

Tổng

100