Thời gian vào học buổi sáng là 06h45p

Lớp 10

 

Lớp 11

 

Lớp 12