File tải về: Danh sách HSG Quốc gia, Khu vực và Quốc tế 

 

Các thầy cô cùng các em học sinh dự thi HSG Quốc gia năm 2016

Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Toán năm học 2015 - 2016
chụp cùng với GS Ngô Bảo Châu

Đội tuyển thi HSGQG môn Tin học năm 2016.jpg


Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Toán năm học 2012 - 2013

 

Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Toán năm học 2012 - 2013
tại Bờ tre Lăng Bác
Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Toán năm học 2012-2013 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám
Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Toán năm học 2012-2013 

Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Toán năm học 2010-2011 

Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Toán năm học 2010-2011 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Hóa năm học 2015 - 2016
và các Thầy Cô giáo Phụ trách, bồi dưỡng đội tuyển
Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2015 - 2016
và các Thầy Cô giáo Phụ trách, bồi dưỡng đội tuyển
Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2015 - 2016
viếng Mộ cụ Nguyễn Du
Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Sinh học năm học 2015 - 2016

Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia môn Sinh học năm học 2015 - 2016
và cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Như - GV Phụ trách đội tuyển


Gặp mặt 2 đội tuyển Toán học, Tin học dự thi chọn HSG quốc gia năm 2003


Hai đội tuyển Toán – Tin học chuẩn bị lên đường dự thi chọn HSG quốc gia năm 2001


Lãnh đạo Trường ĐHSP Vinh và Khối Chuyên cùng Đội tuyển HSG quốc gia năm 1999


Đội tuyển HSG Toán 1998 thăm Nhà sàn Bác Hồ tại Thủ đô Hà Nội


Đội tuyển học sinh giỏi dự thi Toán quốc gia năm 1995

Đội tuyển Học sinh giỏi dự thi Toán quốc gia năm 1994


Đội tuyện dự thi HSG Toán miền Bắc lần thứ 15


Lễ tiễn các em dự thi HSG Quốc gia năm 1987
Đội tuyển gồm 10 em, 2 em lớp 12 và 8 em lớp 11
HS Nguyễn Văn Thuận (đội mũ, đứng hàng đầu thứ 4 từ phải sang), nay là Hiệu trưởng Nhà trường