Những tập thể lớp chưa có ảnh xin vui lòng gửi về địa chỉ: thptchuyendhv@gmail.com

Tập thể cựu học sinh K47

10 tập thể K47

Tập thể A4k46

Tập thể lớp K45A1
Lớp Chuyên Anh đầu tiên của Trường THPT Chuyên
Lớp A9K43
Lớp A9K40
Tập thể lớp A1 Khóa 31 (1996 - 1999)

Tập thể lớp A1 Khóa 31 (1996 - 1999)

Tập thể Khóa 30 (1995 - 1998)


Tập thể Khóa 29 (1994 - 1997)


Tập thể Khóa 28 (1993 - 1996)


Tập thể Khóa 28 (1993 - 1996)


Tập thể Khóa 27 (1992 - 1995)


Tập thể Khóa 26 (1991 - 1994)


Các thầy cô giáo cùng các em học sinh Khóa 20 (1985 - 1988)


Học sinh Khóa 19 (1984 - 1987) và 20 (1985 - 1988) tham quan Nhà sàn Bác Hồ


Thầy Nguyễn Đang (Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Vinh) và anh Hà Văn Sơn (Bí thư Đoàn Trường)
cùng với thầy trò Khóa 18

 

Học sinh Khóa 14 (1979 - 1982)


Một số học sinh Khóa 13 (1978 - 1981)

 


Học sinh Khóa 10 năm 1978Học sinh Khóa 9 (1974 - 1977)


Cựu Học sinh khóa 6 (1971 - 1974) cùng các Thầy Cô giáo nhân dịp 30 năm ngày ra Trường


Học sinh Khóa 5 (1970 - 1973)


Học sinh Khóa 4 (1969 - 1972) 
(Do anh Bùi Huy Ngọc cung cấp)


Học sinh Khóa 3 (1968 - 1971)


Học sinh Khóa 2 (1967 - 1970)


Học sinh Khóa 1 (1966 - 1969)