Nhà trường gửi tài liệu ôn tập cho học sinh trong đợt nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra. Học sinh vào đường link dưới đây để lấy tài liệu tự ôn tập. Tài liệu cho mỗi khối gồm có 6 môn: Toán học, Vât lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn. Học sinh vào đường link để tài về và làm đầy đủ vào vở.

https://drive.google.com/drive/folders/1eRGwD5ZCXtL4rZ_8GIY16nGTbbnp9eBc