Cựu HS Chu Văn Ba (Khóa 3: 1968 - 1971) 

 

Đếm số

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy

Tám, chín, mười, mười một, mười hai

Mời ba, mười bốn, mười lăm lẻ

Cộng với mười bằng lẻ hai lăm

Nhân bốn lên bằng số một trăm

Bình phương tiếp trở nên một vạn

Dãy số dài…bao nhiêu tùy bạn

En-nờ lần viết đến mỏi tay

Duyên vàng thoảng đến chiều nay

Lời thơ con số đắm say lòng người.

 
 

 

 
   

Số dư

Đã là một số dư

Chẳng bao giờ chia hết

Như mối tình da diết

Nỡ lòng nào đem chia

Chia đến mấy cũng thừa

Mãi mãi vẫn là chưa

Như mối tình chan chứa

Hứa giữ lời chở che

Số dư là ngày hè

Của lứa trăng tròn lẻ

Thì thầm và khe khẽ

E ấp tuổi me xanh

Em mãi là của anh

Như phép chia chẳng thành

Như dòng sông lấp lánh

Xanh mãi trong lòng anh.

  

Kiêu kỳ

Mới pha tí kiêu kỳ

Li ti thôi đã giận

Phải chăng đường tiệm cận

Chẳng bao giờ cắt nhau

Anh chỉ ưa ngọt ngào

Sao em không như thế?

Tận chân trời góc bể

Cũng chỉ thế mà thôi

Con gái được một thời

Trời cho nên không thể.

  
    

Ẩn số

Là vì ẩn số lặng thinh

Nên đành phải lập phương trình đó thôi

Bồi hồi con số nổi trôi

Có hay vô nghiệm đơn côi ngồi chờ.

  

Góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh

Nửa cân, năm lạng còn lâu mới hòa

Chi bằng mình cứ bằng ta

Mà không “đầu đối” mới là thương nhau.