TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: TRẦN THỊ VIỆT HÀ

Ngày sinh: 15/02/1982

Quê quán: Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Địa chỉ: Khối 4, Lê Lợi, TP Vinh

Điện thoại: 0914.065.678                          

Email:hatran82dhv@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2004         

Chuyên ngành: Ngữ văn

Về trường công tác năm: 2008

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giáo viên.