TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: TRẦN THỊ THU DUNG

Ngày sinh: 10/11/1983

Quê quán: Xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khối Xuân Đông, p. Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại:  01696373949               

Email: tranthudung101183@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 2005                            

Chuyên ngành: Sư phạm Sinh

Về trường công tác năm: 10/2006

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên