TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: TỪ ĐỨC THẢO

Ngày sinh: 29/07/1970 

Quê quán: Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An

Địa chỉ: SN 15, Ngõ 1, Đường Lương Thế Vinh, Khối 14, P. Trường Thi, TP. Vinh

Điện thoại: 01236368888                          

Email: tuducthao@yahoo.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 1991                  

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Về trường công tác năm: 1991

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Chức vụ: Trưởng bộ môn Toán - Tin

Khen thưởng:

Bằng khen Bộ trưởng bộ giáo dục năm 2006

Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2006

Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2013

Công trình khoa học đã công bố:

9 bài báo đăng trên Tạp chí Giáo dục của ngành và các Tạp chí Khoa học của các Trường Đại học