TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: QUÁCH VĂN LONG

Ngày sinh: 06/02/1980

Quê quán: Ninh Bình

Địa chỉ: Khối 8 – Phường Bến Thủy – Thành Phố Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0915958975                                     

Email: Vanlongquach@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2005                   

Chuyên ngành: Sư phạm Hóa

Về trường công tác năm: 2008

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên

Công trình khoa học đã công bố:

I. Các bài báo

1. Quách Văn Long (2007), Xây dựng một số bài tập để phát triển tư duy và rèn trí thông minh cho học sinh, Hóa học & ứng dụng, số 7(67)/2007, Tr 6 - 7.

2. Quách Văn Long (2007), Sử dụng phương pháp ion – electron để phát triển tư duy cho học sinh, Hóa học & ứng dụng, số 10(70)/2007, Tr 5 - 6.

3. Quách Văn Long (2008), Góp phần phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực hành hóa học, Hóa học & ứng dụng, số 04(76)/2008, Tr 9 - 12.

4. Quách Văn Long (2008), Sử dụng bài tập để phát triển năng lực tư duy cho học sinh THPT thông qua hoạt động dạy học hóa học, Hóa học & ứng dụng, số 03(75)/2007, Tr 12 - 14.

5. Quách Văn Long (2010), Một số bài tập trắc nghiệm phần nguyên tử - bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn, Hóa học & ứng dụng, số 08(116)/2010, Tr 17 - 19.

6. Quách Văn Long (2010), Kỹ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm có thể giải nhanh phần anđehit, Hóa học & ứng dụng, số 15(123)/2010, Tr 10 - 12.

7. Quách Văn Long (2011), Giải bài toán bằng nhiều cách một biện pháp phát triển tư duy và rèn trí thông minh cho học sinh, Hóa học & ứng dụng, số 1(133)/2011, Tr 1 - 6.

8. Quách Văn Long (2010), Kỹ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm có thể giải nhanh phần amin, Hóa học & ứng dụng, số 3(159)/2012, Tr 18 - 19.

9. Quách Văn Long (2012), Phát triển tư duy cho học sinh thông qua bài tập về đốt cháy hợp chất hữu cơ, Hóa học & ứng dụng, số 2(12)/2012, Tr 30 - 32.

10. Quách Văn Long (2012), Sử dụng dấu bất đẳng thức để giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần hóa học Hữu cơ nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh THPT, Hóa học & ứng dụng, số 1(11)/2012, Tr 6 – 8.

11. Quách Văn Long (2013), Phát triển tư duy cho học sinh chuyên hóa thông qua bài toán về viết cơ chế phản ứng hóa học Hữu cơ, Hóa học & ứng dụng, số 5(21)/2013, Tr40 - 44.

12. Quách Văn Long (2015), Xây dựng các bài tập về sơ đồ phản ứng hóa học Hữu cơ có chứa những sai lầm để phát triển năng lực tư duy cho học sinh giỏi ở trường THPT Chuyên, Hóa học & ứng dụng, số 2(30)/2015, Tr 51 – 53; 78.

13. Quách Văn Long (2015), Sử dụng công thức tính nhanh số mol liên kết pi để giải nhanh các bài toán trong hóa học Hữu cơ nhằm hình thành và phát triển năng lực tư duy cho học sinh THPT, Hóa học & ứng dụng, số 2(30)/2015, Tr 59 – 60.

14. Lê Văn Năm, Quách Văn Long (2015), Bài tập thực nghiệm hóa học và việc phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông, Giáo dục & Xã hội số 47 (108)/2015, tr 6 - 8.

II. Sách tham khảo

1. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường (2009), Ôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập hóa học Đại cương (272 trang), NXB Hà Nội.

2. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường (2009), Ôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập hóa học Vô cơ (336 trang), NXB Hà Nội.

3. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường (2009), Ôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập hóa học Hữu cơ (373 trang), NXB Hà Nội.

4. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường (2011), Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học Đại cương và Vô cơ (348 trang), NXB Hà Nội.

5. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường (2009), Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học Hữu cơ (223 trang), NXB Hà Nội.

6. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường (2010), Phương pháp chọn lọc giải nhanh bài tập hóa học 10 (232 trang), NXB Giáo dục, Việt Nam.

7. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường (2010), Phương pháp chọn lọc giải nhanh bài tập hóa học 11 (272 trang), NXB Giáo dục, Việt Nam.

8. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường (2010), Phương pháp chọn lọc giải nhanh bài tập hóa học 12 (271 trang), NXB Giáo dục, Việt Nam.

9. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2011), Hướng dẫn giải nhanh bộ đề thi tuyển sinh Đại học môn Hóa học (461 trang), NXB Hà Nội.

10. Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương (2012), Kiến thức trọng tâm và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học Đại cương (278 trang), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

11. Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương (2012), Kiến thức trọng tâm và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học Vô cơ (466 trang), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

12. Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương (2012), Kiến thức trọng tâm và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học Hữu cơ (335 trang), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

13. Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương (2012), Giới thiệu đề thi thử Đại học và Cao đẳng (391 trang), NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội.

14. Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương (2012), Bộ đề luyện thi thử theo chuyên đề hóa Hữu cơ (300 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

15. Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương (2012), Bộ đề luyện thi thử theo chuyên đề hóa Vô cơ (400 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

16. Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương (2012), Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 10 (312), NXB ĐHQG, Hà Nội.

17. Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương (2012), Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 11 (398 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

18. Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương (2013), Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 12 (503 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

19. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2013), Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 10 (456 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

20. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2013), Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 11 (510 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

21. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2014), Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12 (574 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

22. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2014), Giới thiệu và giải chi tiết bộ đề thi thử trong tâm môn hóa học (478 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

23. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2014), Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó hóa học 10 (423 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

24. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2014), Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó hóa học 11 (496 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

25. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2015), Khai thác phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa Đại cương và Vô cơ (440 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

26. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2015), Khai thác phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa Hữu cơ (504 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

27. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường (2015), Chinh phục câu hỏi lý thuyết hóa học theo chủ đề (424 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

28. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường (2015), Các công thức tính nhanh trong hóa học (293 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

29. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2015), Hướng dẫn giải nhanh bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa học (327 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

30. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2016), Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 8 (232 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

31. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2016), Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 9 (454 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

32. Quách Văn Long, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Thúy Hương (2016), Ngân hàng đề thi THPT Quốc gia (514 trang), NXB ĐHQG, Hà Nội.

III. Sáng kiến kinh nghiệm

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học Hữu cơ phần hiđrocacbon nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh THPT Chuyên, Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh năm 2016.