TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: PHAN XUÂN VỌNG

Ngày sinh: 09 – 01 – 1981

Quê quán: Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An.

Địa chỉ: Số nhà 35A, đường Ngô Thì Nhậm, Khối 4, Trung Đô, TP Vinh

Điện thoại: 0974160567                            

Email: Phanxuanvongdhv@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2003         

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Về trường công tác năm: 2008

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên