TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN


THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: PHẠM XUÂN ĐẠT

Ngày sinh: 16-05-1979

Quê quán: Đức nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Địa chỉ: Xóm Hồng Thịnh, xã Xuân giang, huyện Nghi xuân, tỉnh Hà tĩnh

Điện thoại: 0989335935                                           

Email: ngathanhdat@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2001                 

Chuyên ngành: SP Tiếng Anh

Về trường công tác năm: 2011

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Công trình khoa học đã công bố: SKKN bậc 4, năm 2015-2016.