TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

Ngày sinh: 10/04/1975

Quên quán: Hợp Thành – Yên Thành – Nghệ An.

Địa chỉ: SN 43 – Ngõ 1- Đường Nguyễn Xí – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0946551415.

Tốt nghiệp Đại học năm:1996.

Chuyên ngành: Hóa học.

Về công tác năm: 1996

Học vị: Thạc sỹ.

Chức danh: Giáo viên.