TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: PHẠM THỊ HOÀI AN

Ngày sinh: 12/02/1979

Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An

Địa chỉ: Khối 17, Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:  0986.462.566                         

Email: phamhoaian1209@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2001         

Chuyên ngành:  SP Ngữ văn

Về trường công tác năm: 2009

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên