TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN THỊ VŨ ANH

Ngày sinh: 11/06/1980

Quê quán: Thanh Khai,Thanh Chương, Nghệ An

Địa chỉ: Số nhà 46, đường Tô Ngọc Vân, phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh

Điện thoại: 0919811680                  

Email: vuanhdhv@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 2002                  

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Về Trường công tác năm: 2002

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên