TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

Ngày sinh: 08/11/1981

Quê quán: Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 06 - Đường Phan Huy Ích, Thành phố Vinh- Nghệ An

Điện thoại:  0911399292                                     

Email: thuyha081181@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2003         

Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh

Về trường công tác năm: 2009

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên