TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY CHI

Ngày sinh: 30/09/1979

Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An.

Địa chỉ: Số nhà 11, ngõ 8, đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp. Vinh

Điện thoại: 0976347967                                               

Email: chithuytc@gmail.com.

Tốt nghiệp Đại học năm: 2001        

Chuyên ngành: SP Toán.

Về trường công tác năm: 2010

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên