TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN THI QUỲNH XUÂN

Ngày sinh: 23/11/1980

Quê quán: Nghi Ân, Nghi Lộc, Nghệ An

Địa chỉ: Khối 15, Trường Thi, TP.Vinh

Điện thoại: 0944367890

Email: quynhxuan.kct@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2002   

Chuyên ngành: SP Toán

Về trường công tác năm: 2008

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên