TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LƯƠNG THIỆN

Ngày sinh: 05/11/1986

Quê quán: Đại Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Khối 6, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 01688906104                          

Email: luongthienn@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm:         2004          

Chuyên ngành: Sư phạm Hóa học

Về trường công tác năm: 2010

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên