TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN TRẦN LÂM

Ngày sinh: 14/01/1983

Quê quán: Liên Thành – Yên Thành – Nghệ An

Địa chỉ: Số N26, Đường số 2M, Khu Đô thị mới Cửa Tiền, Khối Yên Giang, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0982112141                                     

Email: tranlam.dhv@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2005         

Chuyên ngành: Sư Phạm Toán

Về trường công tác năm: 2010

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên

Chức vụ: Chi ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên, giáo viên

Công trình khoa học đã công bố: 02 Bài báo về khoa học giáo dục đăng ở Tạp chí Giáo dục vào năm 2009 và 2015