TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

Ngày sinh: 25/11/1977

Quê quán: Lạng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Địa chỉ: Số nhà 35, đường Phan Huy Ích, Khối 11, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:  0903450221                           

Email: kimtuyenct77@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 1999                  

Chuyên ngành: Hóa học

Về Trường công tác năm: 2003

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên