TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Ngày sinh: 11/ 11/1978

Quê quán: Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An

Địa chỉ: Phòng 1402, Chung cư Handico, Quang Trung, Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0916295535                            

Email: huongspna@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm:          2000          

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Về trường công tác năm: 2012

Học vị: Thạc sỹ