TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN THANH HUYỀN

Ngày sinh: 04/06/1985

Quê quán: Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An

Địa chỉ: SN 69, đường Ngô Quyền, phường Hưng Dũng, Tp. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0985413468            

Email: huyenpbc2000@yahoo.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2009         

Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học

Về trường công tác năm: 2015

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên