TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN THỊ ĐỨC HIỀN

Ngày sinh: 14/11/1985

Quê quán: Thànhphố Vinh – Nghệ An

Địa chỉ: Số nhà 2- 20 khu đô thị mới Vinh Tân – Thành phố Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0915383070

Email: nguyenthiduchiendhv@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 2008                  

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Về trường công tác năm: 2013

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giáo viên

Chức vụ: Không