TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

Ngày sinh: 30/1/1985

Quê quán: Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Tốt nghiệp đại học năm: 2008                   

Chuyên ngành: Ngữ văn

Về trường công tác năm: 2009

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Giáo viên

Địa chỉ: Khối 6, Lê Lợi, Tp Vinh.

Điện thoại:  0977.883.238                                   

Email: pvanhhong@gmail.com