TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Ngày sinh: 18/05/1981

Quê quán: Tràng Sơn – Đô Lương – Nghệ An

Địa chỉ: Số nhà 8, ngõ 9, đường Đặng Nguyên Cẩn, Khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:  0983420518                           

Email: nguyenductoandhv@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2003         

Chuyên ngành: Sư phạm Toán, CNTT

Về trường công tác năm: 2006

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên